மீல் மேக்கர்-மஷ்ரூம் பிரியாணி | Meal Maker -Mushroom Briyani

மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்யலாம்னு மஷ்ரூம் டப்பாவை எடுத்தா 5-6 மஷ்ரூம்தான் மீதி இருந்தது. மண்டையிலே இருந்த மூளையெல்லாம் சேர்த்து கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சு …

ஆனியன் பஃப்ஸ்

கோவையில் பெரும்பாலானா பேக்கரிகளில் மாலை நேரங்களில் சூடான பஃப்ஸ் பல சுவைகளில் கிடைக்கும்.  வெஜ் பஃப்ஸ், காலிஃப்ளவர் பஃப்ஸ், எக் பஃப்ஸ், …