மொச்சை வடை

மொச்சையில் சுண்டல், கூட்டு, குழம்பு செய்து இருப்பீங்க. ஆனால் இன்று மொச்சையை வைத்து சூப்பரான வடை செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம். …

குழந்தைகளுக்கு விருப்பமான சில்லி பரோட்டா

குழந்தைகளுக்கு சில்லி பரோட்டா ரொம்ப பிடிக்கும். ஹோட்டலில் கிடைக்கும் சில்லி பரோட்டாவை வீட்டிலேயே எளியமுறையில் எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்.. குழந்தைகளுக்கு …